Uczestnicy

Jan Woźnica - pomysłodawca i organizator

 

Jacek Dysiński

 

Waldemar Hans

 

Dariusz Kowieski

 

Sławomir Kuwał