Bonus audio: minuta z życia Kaszgaru

0" Bazar jedzeniowy,
12" śpiewaczka w parku,
28" muezin,
40" narada przed kolacją,
53" niedzielny bazar.